UI设计素材资源网站推荐 / 2012-09-18

和大家分享一些优秀的UI设计、素材网站,互联网/移动互联网工作者必备资源! 网页UI设计PSD资源站大集合 ikeepu.com/list/61360 国内外200+设计类网站大搜罗~ ikeepu.com/list/10045 设计师相关的网站 ikeepu.com/list/10230 移动设计UI参考站 ikeepu.com/list/63970 120个前端工具+素材 ikeepu.com/list/61958 网页设设计UI大全 ikeepu.com...